Vad vi gör

Vi hjälper våra kunder att utveckla deras erbjudande och deras affärer. Det är våra kunder som ska leva ut och svara upp mot deras varumärke och kundlöfte. Vi arbetar utifrån en definierad modell där vi tillsammans med kunden etablerar en gemensam kartbild av kommunikationsbehovet – internt och externt.

Genom att skapa starka strategiska grunder för kommunikationen blir varje enskild aktivitet dubbelverkande – kortsiktigt med stor impact och resultatfokus och långsiktigt stärkande av varumärket.

Strategi & Ledning

Att arbeta strategiskt innebär att man styr över sin utveckling - istället för att bli ett offer av yttre omständigheter. Genom att etablera en kvalitetsmodell som kundens ledning känner sig trygga i skapas förutsättningarna för effektiv kommunikation. Modellen bygger på definitioner av varumärket, kommunikationsstrategier, grafiska profiler/manualer, analyser och planer under givna förhållanden. Rätt utfört vet alla inblandade vad som kommer ske, när det kommer ske, varför det sker och målet med aktiviteten.

Vi arbetar utifrån en cyklisk produktionsmodell som startar med definition av uppdraget, analyser och planering. Därefter, i den kreativa fasen skapas kampanjer, budskap och erbjudanden för de avsedda målgrupperna, vilka sedan appliceras i valda kanaler. Uppföljning och återkoppling knyter ihop cirkeln och levererar ovärderlig information till nästa kampanj eller projekt.

Vi sorterar ett antal olika funktioner under ledning. Kortfattat kan vi beskriva de ledande rollerna hos oss utifrån ett antal funktioner.

Projektledare

Kundansvarig. Tillsammans med CD och kund skapar de strategier och styrdokument som säkerställer dels kundens kommunikation, men även affärsrelationen mellan kunden och Formsmedjan. De ansvarar vidare för att de överenskomna uppgifterna utförs enligt planen.

Creative Director (Kreativ ledare)

CD ansvarar för att kvalitén på jobben som lämnar byrån håller avsedd nivå. Identifierar kommunikativa och affärsmässiga möjligheter och hot tillsammans med kunden.

Planner

Utför marknadsundersökningar och analyser för att säkerställa de val kunden står inför. Skapar aktivitets- och marknadsaplaner innefattande volymer, aktiviteter och kanalval för att optimera utfallet för kunden.

Produktionsledare

Ansvarar för att rätt person och leverantör gör rätt sak vid rätt tid.

Kreativitet

För att sticka ut, påverka och nå fram med sina budskap måste kommunikationen förpackas på rätt sätt.

Genom kreativa processer och stor tillit till äkthet, fakta, humor och kontraster skapar vi kommunikation som berör den avsedda målgruppen.

Vi arbetar utifrån en strukturerad modell som genom briefar, kreativa workshops och  analyser leder fram till våra kunders kampanjer, storys samt visuella och verbala identitet.

Produktion

Strategierna och kanalvalen skapar ett behov av produktion. Det är här ”the real shit happens”.

Formsmedjan producerar budskapsbärare för digitala kanaler, film, radio och klassisk trycksaks- och displayproduktion. Med ett väl utvecklat och ruskigt kompetent nätverk av partners skapar vi det dream-team som passar respektive kund bäst.

Digitala produktioner

Formsmedjan har en stor bredd inom system- och webbutveckling. Vi arbetar företrädesvis i Episerver vid .NET-utveckling, där vi även är EPI-serverpartner. YAGO är vårt motsvarande system vid PHP-utveckling. Det är en plattform för CMS och affärsstödjande system uvecklat i ramverket CodeIgniter. För enklare webbplatser eller flödesberoende arenor på webben använder vi ofta Wordpress. Vi har även lång erfarenhet av utveckling i publiceringsverktyget TYPO3. 

Formsmedjan gör många och relativt omfattande integrationer mellan webbsidor, system och API:er för att skapa kundnytta och effektivitet i organsisationer.

- Webbplatser - med avancerade systemintegrationer och hög säkerhetsnivå.
- Webbsidor - webbsidor för presentationer och kommunikationsfunktioner.
- Digitala tjänster – bakomliggande funktionalitet som skapar kundnytta och effektivitet.
- Mobilanpassade tjänster

Print & display 

- Logotyper och grafiska profiler
- Broschyrer, magasin, guider, foldrar mm
- Accidensmaterial i form av brevmallar, visitkort, korrespondenskort mm
- Affischer, Roll-ups, Pop-ups, flexibla montersystem mm

Övriga produktioner

- Reklamfilm 
- Radio
- Action & Events