Frebelt

Frebelt är ett välskött familjeföretag som startades 1979 av Hans Fredriksson, och som verkar inom området bandtransportlösningar och bandtransmissioner.

Uppdraget har innefattat strategiskt varumärkesarbete, kommunikationsstrategi, grafisk profil och produktion för valda kanaler. Formsmedjan har producerat ny logotyp, texter, webbplats, trycksaker, displaymaterial m.m. Frebelt är ett intressant företag under tillväxt, där deras nya lokaler är en del i den utvecklingen.

www.frebelt.se

Logotyp

Webb

Katalog