FDT

FDT – Förenkla Din Tillvaro, tillhandahåller affärssystem som förenklar och effektiviserar för företag.

Genom en stor mängd moduler hjälper FDT sina kunder att ta fram det skräddarsydda affärssystemet för just det specifika företaget. FDT arbetar lyhört och utvecklar ständigt nya moduler utifrån sina kunders behov och önskemål.

Formsmedjan har lagt FDT’s marknads- och kommunikationsstrategier och utifrån dem producerat material för valda kanaler. Formsmedjan arbetar med hela FDT’s marknadskommunikation som även inbegriper att utveckla det visuella gränssnittet för deras programvaror. Detta för att skapa en homogen bild mellan produkt och marknadskommunikation. Till de valda kanalerna har Formsmedjan bland annat producerat en webb, design av mobilapp, broschyrer, foldrar, ikoner och displaymaterial. Mycket av produktionen och framtagandet av nya produkter sker löpande. Bland dessa ingår det återkommande kundmagasinet Avance Magazine som går ut några gånger per år till en upplaga av 5000 st.

www.fdt.se

Webb

Broschyr

Visitkort

Folder

Handhållen media

Ikoner

Kundtidning