Bodens Energi

Bodens energi är el- och fjärrvärmeleverantören som producerar grön energi och värme.

I Boden är de även ägare av infrastruktur för fjärrvärme, el och fiber. I samma linje som Bodens kommun arbetar de för ett hållbarare samhälle. Med Bodens Energi kan du teckna miljövänliga elavtal genom BodenWatten och Sopel.

För Bodens Energi har Formsmedjan utformat en varumärkesplattform och en kommunikationsstrategi. Utifrån dessa har vi producerat material till olika kanaler så som: tv-reklam, broschyrer, annonser, bilstripning och Facebook. Forsmedjan har även producerat logotyp, grafisk profil, ny webbplattform och produktpaketeringar för Bodens Energi. Tillsammans med Bodens Energi har vi även påbörjat resan mot omprofileringen till en grön elleverantör.

www.bodensenergi.se

Alternativ logotyp

Webb

Grafisk profil

Annons

Facebook

Produkt