Wiksténs Fastigheter

Wiksténs Fastigheter byggde sitt första hus 1950. Idag, 65 år senare, är de en av Bodens största fastighetsägare med 800 lägenheter och cirka 25 000 kvm lokaler.

De senaste åren har det hänt mycket runt Wiksténs, bl.a. har de omvandlat gamla försvarsbyggnader till hyreshus samt tagit rollen som samhällsbyggare genom att bygga både Köpkvarteret 43 och Willys. Med den utvecklingen föll det sig ganska naturligt för Wiksténs att kommunikationen även följde samma utveckling.

Formsmedjans del i kommunikationsutvecklingen har varit att vi tagit fram en ny webb samt en symbol som kommunicerar att de är en del av Bodens samhällsbygge.

www.wikstens.nu

Symbol

Webb