Näringslivsgalan Boden

Näringslivsgalan Boden är en fest och hyllning till handlingskraften och företagsamheten i Boden. Med galan vill de sätta fokus på drivande människor som genom sin verksamhet skapar en framtid för både sig själva och andra i vår kommun.

Projektägare av Näringslivsgalan Boden är Företagarna Boden och galan har ända sedan starten 2004 arrangerats tillsammans med Bodens kommunPrisutdelning för Årets företagare och Årets detaljhandlare har däremot delats ut ända sedan 80-talet. Dessa priser är sedan dess stående och därför de mest prestigefyllda.

Formsmedjan har ett 3-årigt sponsorsavtal med Näringslivsgalan Boden, där vi valt att gå in som Guldpartner. 2015 gav vi galan en ny grafisk profil och logotyp. Vi tog även fram en ny webb samt arbetade löpande med såväl annonser som löpande trycksaker. 

www.naringslivsgalan.nu

Logotyp

Webb

Annons

Trycksak