Strand Fysiocenter

Strand Fysiocenter erbjuder ett brett och varierat tränings- och hälsovårdsutbud med målsättningen att så många som möjligt ska finna sin väg till ett friskare liv.

2014 köpte Strand Fysiocenter upp Sensia i Boden, vi var med dem redan inför köpet. Processen inleddes med hur de skulle behålla Sensias position i Boden samtidigt som de ville lyfta det lokala som de nya ägarna representerar. Vi satte upp tydliga mål för verksamheten, där huvudmålet var att göra bodensarna friskast i Sverige. Strand Fysiocenter vill vara med i utvecklingen av Boden och deras filosofi är att ju bättre bodensarna mår, desto bättre presterar de. Kommunikationen kom i ett första skede att fokusera på de redan befintliga kunderna. Strand Fysiocenter ville kommunicera ut vad de som nya ägare står för och vill uppnå.

Till Strand Fysiocenter har Formsmedjan varit med och identifierat och utvecklat varumärket, deltagit i namnprocessen, utvecklat en grafisk identitet, producerat allt material för digitala kanaler och sociala medier, riktlinjer i storytelling, nyhetsbrev, annonser, affischer, visitkort, skyltar - både exteriört och interiört, löpande analyser av webben för att kunna styra besökaren dit vi vill ha dem och varit med i skapandet av miljön inne på det nya gymmet Strand 24.

www.strand-fysio.se

Logotyp

Webb

Annons

Trycksak