The Node Pole

The Node Pole är ett samarbetsprojekt mellan kommunerna Luleå, Boden och Piteå som syftar till att marknadsföra Norrbotten som etableringsort för elintensiv verksamhet och stödja bolag som investerar i regionen.

Eftersom The Node Pole har många datacenteraspiranter i USA som de kontinuerligt träffar behöver de informationsmaterial på engelska att ha med sig på mötena. Formsmedjan som sedan tidigare arbetar med The Node Pole som strategisk rådgivare fick i uppdrag att ta fram en informationsbroschyr. Produktionen kring informationsmaterial har sedan dess skett löpande allt eftersom verksamheten utvecklas och materialet behöver uppdateras.

www.thenodepole.com

Broschyr