Bodens kommun

Bodens kommun är kommunen som satsar på hållbar utveckling i alla led.

För Bodens kommun har Formsmedjan arbetat både på förvaltningsnivå och kommunledningsnivå. På förvaltningsnivå har det till största del handlat om diverse trycksaker som skyltar, rollups och broschyrer. Men även visst strategiskt arbete som exempelvis statistikanalys som sedan mynnat ut i en broschyr om integration- och invandring i Boden under 2000-talet. På kommunledningsnivå har vi där även arbetat med statistikanalys och utifrån det tagit fram en strategisk plan för Bodens kommun som EKO-kommun.

www.boden.se

Broschyr

Skylt

Folder