Boden Business Agency

Boden Business Agency (även Bodens Utveckling) är ett kommunägt företag som hjälper privatägda företag att etablera eller expandera sin verksamhet i Boden. Deras uppdrag varierar över branscher och industrier med fokus på hållbar utveckling.

Formsmedjan har stått vid Boden Business Agencys sida ända sedan uppstarten av verksamheten. Till en början bidrog vi med rådgivning inom affärsutveckling som i sin tur övergick till rådgivning gällande kommunikation. Tillsammans med Boden Business Agency har vi lagt grunden för all strategi och kommunikation. Till dem har vi producerat webb och visitkort samt planerat och arrangerat pressevent. Vårt samarbete är så nära att Palle gått in som kommunikationsansvarig för Boden Business Agency. Produktion sker även löpande.

www.bodenbusinessagency.com

Logotyp

Alternativ logotyp

Webb

Grafisk profil

Broschyr