Vittjärvshus

Vittjärvshus är ett företag som bygger kundanpassade hus med kundens valfrihet som sitt ledord.

Formsmedjans arbete med Vittjärvshus grundas i det strategiska arbetet där plattformen för nutid och framtid är lagd. Med det strategiska arbetet som bas implementeras kommunikationen både i den externa samt den interna kommunikationen. En stark laganda och kunskap om sitt företags grundvärderingar hos alla anställda som möter kunden i sitt dagliga arbete är nyckeln för Vittjärvshus och att skapa en enad bild över dess varumärke.

För Vittjärvshus är vi även en aktiv part i att förpacka och sätta ord på nya koncept som exempelvis ”Princip Grön” samt att vi producerat webbsida, katalog, kreativa utskick, radioreklam, film, kundundersökningar, sociala medier och kampanjer. En av de kampanjer vi gjort är "Vill ni bli med hus?", den frontades med annonser, radioreklam, utskick och genom egna kanaler. Vi är även med och planerar och projektleder event åt dem - allt från deltagande på mässor och egna event som kundevent och husbyggarträffar.

www.vittjarvshus.se

Annons

Facebook

Katalog

Utskick

Kundtidning

Film

Kampanjwebb