Nordström Assistans

Nordström Assistans är ett assistansbolag med huvudkontor i Stockholm och kunder i hela Sverige. De levererar en rättvis personlig assistans.

Formsmedjan jobbar med att leda processer som innefattar varumärkesarbete, kommunikationsstrategi, grafiskt profilarbete, årlig aktivitetsplanering och medieval. Vi har även stått för produktionen för de beslutade kanalerna. Produktionsmässigt har vi skapat allt från storytelling och visuell identitet till webbplats, trycksaker, display- och mässmaterial. Kanalvalen och uttryckssätten har kontinuerligt utvecklats för att möta nya målgrupper. Nordström assistans är ett av branschens snabbast organiskt växande företag.

www.nordstromassistans.se

Logotyp

Symbol

Webb

Grafisk profil

Annons

Broschyr

Facebook