Kero

Kero's är ett företag inom skinnindustrin med egen tillverkning i Sattajärvi, Pajala.

Formsmedjan har arbetat med KERO sedan 2008. Arbetet började med värdegrundsarbete som mynnat ut i strategiska dokument och ramar som sedan överförts i årliga aktivitetsplaner. Produktionsmässigt har vi skapat allt från storytelling och visuell identitet till sociala medier, webbplats, e-handelslösning, annonser, reklamfilmer, produktutveckling, trycksaker, förpackningar, display och shop/showroom m.m. Kanalvalen och uttryckssätten har kontinuerligt utvecklats för att möta nya målgrupper. Processen har inneburit att vi gjort en resa från konventionella medieval till webb och sociala medier med förbättrad lönsamhet och stabil tillväxt.

www.kero.se

Logotyp

Symbol

Alternativ logotyp

Webb

Annons

Facebook

Katalog

Banner

Foto

Film