Hela Sverige ska Leva!

Hela Sverige ska leva är en medlemsorganisation för landsbygdsutveckling som runt om i Sverige har ca 5 000 lokala utvecklingsgrupper.

Genom olika projekt arbetar de med frågor som: demokrati, ekonomi & företagande, jämlikhet, kommunikationer, kultur & utbildning, internationella samarbeten och service.

Till Hela Sverige ska leva har Formsmedjan utvecklat en webbplattform med underliggande system som hanterar 25 länsbygderådsplattformar, 30 webbplatser och ca 4000 olika utvecklingsgrupper runt om i Sverige. Det är även riksorganisationens officiella webbplats. Webben består både av statisk information samt löpande uppdateringar i form av nyhetsflöden. Informationsflödet sker hierarkiskt genom att det utvecklingsgrupperna runt om i landet lägger upp sedan kan lyftas upp vidare på länsbygderådens sidor och sedan vidare på riksorganisationens nivå.

www.helasverige.se

Webb