Regler och villkor

De personuppgifter du lämnar kommer endast att behandlas för att administrera ditt tävlingsbidrag gällande denna tävling. Genom att acceptera villkoren samtycker du till att dina personuppgifter (namn, e-post) behandlas enligt vad som angetts ovan. Deltagare under 18 år måste ha vårdnadshavares samtycke till behandling av personuppgifter.

Vi förbehåller oss rätten att radera material som rättighetsinnehavaren inte har godkänt, som inte har skickats in med det samtycke som krävs eller som på annat vis är stötande eller olagligt. Kontakta oss omedelbart på marcus[at]formsmedjan.se om du får kännedom om inskickat material som strider mot de villkor som anges här.

Vi förbehåller oss rätten att avpublicera, lägga ner eller på annat sätt ändra tävlingen och ansvarar i sådant fall inte för att spara tävlingsbidrag.

Vi kommer inte att publicera eller på annat sätt offentliggöra vilka som valts ut till vinnare på annat sätt än att kontakta de utvalda personligen.

Denna applikation är inte sponsrad, administrerad, eller associerad av Facebook. Ansvarig för denna applikation är Formsmedjan AB, Färgaregatan 5D, 96135 Boden.