Peder Treschow

Peder Treschow

MARKNADSSTRATEG DC

M: 070-544 72 01

Peder Treschow har internationell erfarenhet sedan 30 år inom framförallt försäljning, marknadsföring och projektledning. Peder Treschow har arbetat inom och för internationella bolag för etablering i Europa och Sverige men också för svenska bolag som vill etablera sig i utlandet. Det innefattar processer för kvalificerad marknadsutveckling för kunder och företag, etablering av produkter och tjänster i Sverige och utomlands. Samarbetsprojekt med bl.a AEG och Ackermann Upphandlings metodik . Bedömning av finansiella kriterier samt ekonomiska risker. Försäljning och marknadsföring av produkter, system & lösningar.