Just nu


27 april 2015, av Formsmedjan

Webbförändringar att känna till

Internet är något levande - ständigt i förändring. Förändringar som påverkar våra webbsidor sker kontinuerligt. Som webbpartner till många av våra kunder vill vi nu informera om två saker vi tycker att ni bör känna till; Googles nya mobilalgoritm och Cookie-lagen.

Google sjösätter ny mobilalgoritm

I tisdags, den 21 april 2015, sjösatte Google sin nya algoritm för sökningar i mobila enheter. Det kan påverka just er webbsida på ett negativt sätt; genom tappad ranking och uteblivna affärer via mobila sökningar på Google.

Utvecklingen de senaste åren inom mobilt användande har varit stor. Andelen procent som använder sin telefon för att söka information/shoppa via Google ökar hela tiden och är 2015 upp mot 35 % av all surf som sker. För att säkerställa din konvertering till affär via din webbsida i mobilen bör den vara anpassad för mobila enheter.

Kontakta din projektledare på Formsmedjan för att få veta mer.

Testa din egen webbsida här!

Viktigt att veta om cookies

Efter en lagändring den 1 juli 2011 i Lagen om elektronisk kommunikation (LEK); finns en osäkerhet bland många om vad som gäller vid användning av cookies. Sedan lagen trädde i kraft har de juridiska kraven för att använda cookies utökats. Det innebär att all teknik som lagrar eller hämtar uppgifter från användares enheter endast får användas med användarens samtycke.

Samtliga webbsidor som Formsmedjan producerat använder sig mer eller mindre av cookies. Eftersom vi värnar om våra kunders webbsidor vill vi erbjuda er en funktion som motsvarar cookielagen. Funktionen syftar till att upplysa besökaren om att ni använder cookies, ge besökaren möjlighet att acceptera det samt informera om vad cookies är och varför ni använder dem.

Kontakta din projektledare på Formsmedjan för att få veta mer.

Här kan du läsa mer om cookielagen!