Just nu


22 januari 2015, av Formsmedjan

Marknadsplaner

Nytt år - nya möjligheter, innebär för många av våra kunder nya marknadsplaner.

Att vi arbetar strategiskt med våra kunder innebär att vi arbetar långsiktigt och hållbart. När vi i ett första skede, tillsammans med kund, definierat kundens varumärke och lagt en kommunikationsstrategi får vi bl.a. fram kundens både kortsiktiga och långsiktiga mål med verksamheten.

Årligen tar vi därefter fram en marknadsplan som syftar till att uppnå målen genom kommunikation. Kommunikationsaktiviteterna är med andra ord strategiskt planerade för att motsvara verksamhetens uppsatta mål - där de kortsiktiga målen på sikt leder till att uppnå de långsiktiga. Precis som varje kunds mål skiljer sig, skiljer sig även marknadsplanerna.

I slutet av/början på varje år utvärderar vi året som gått. Hur väl kommunikationsplanen uppnått målen, vilka aktiviteter och kanaler som fungerat bra och mindre bra. När vi vet det är det dags att titta på det nya året. Vilka mål vi ska uppnå i år, vad vi ska kommunicera, vilka lärdomar tar vi med oss från tidigare år och vilka aktiviteter som kan gynna de mål vi vill uppnå.

Nu på förmiddagen har vi haft ett idémöte gällande en kunds marknadsplan för 2015. Kreativiteten flödade och idéer bollades. Alltid lika kul att skapa smarta problemlösningar några hjärnor emellan. Och det känns som om vi har något riktigt bra på gång.

Vill du också arbeta strategiskt med din kommunikation?
Kontakta någon av våra projektledare