Just nu


5 september 2014, av Formsmedjan

North Waste Infrastructure sätter soporna på kartan

De senaste veckorna har vi på uppdrag av North Waste Infrastructure arbetat med att ta fram en interaktiv karta över avfallets kretslopp i Boden.

I kartans första skede, som nu är framtaget, presenteras de kommunala aktörerna i kretsloppet. Genom kartan kan du guida dig genom kretsloppet för att se vad som händer med ditt avfall. Det finns även möjligthet att läsa mer om varje anläggning för att utöka dina kunskaper.

Upprinnelsen till kartan är det målmedvetna miljöarbetet som Bodens kommun bedrivit sedan 1995. Idag är Urban Mining en stor och betydelsefull del i det arbetet. Det innebär att vi utvinner råvaror av avfall. Medborgarna i Boden källsorterar sitt avfall, men istället för att det mesta ska hamna på tippen har vi byggt upp en cirkulär ekonomi runt avfallet. Det innebär att vi både återanvänder och återvinner vårt avfall i största möjliga mån.

Här kan du lära dig mer om sopornas kretslopp i Boden!