Just nu


18 juni 2014, av Formsmedjan

Viktigt integrationsprojekt för Bodens kommun

Bodens kommun har under den senaste tiden uppmärksammat ett allvarligt och växande problem; att det förekommer diskussioner och argument om invandrare och integration i Boden som grundar sig på felaktig information. De ville därför ta aktiv roll i de diskussioner som förs och skapa en rättvis bild av invandringen och integrationen i Boden.

För att påvisa lokal- och verklighetsförankrad fakta beställde de i maj statistik från SCB över hur invandringen i Boden sett ut under 2000-talet.

Formsmedjans roll i processen har varit att analysera SCB's statistik. Eftersom Bodens kommun ville ha analysen presenterad i en trycksak, endast några dagar efter statistiken anlänt, fick Formsmedjan även förtroendet att framställa en broschyr. Broschyren skulle dels användas vid Bodens kommuns integrationsutbildning den 10:e juni men även i valstugorna som ett stöd för de politiska partierna när de träffar på människor med förutfattade meningar.

Utöver statistiken från SCB finns även delar av Bodens kommuns enkätundersökning, med 191 personer på SFI i Boden, presenterad.

Formsmedjan valde att producera broschyren i ett litet fickformat, enkel att bära med sig, så att man enkelt ska kunna plocka fram sanningen när människor runt omkring far med osanning.

I fredags gick Bodens kommuns integrationsutbildning av stapeln i Björksalen på Björknässkolan. Utbildningen hölls för förvaltningschefer, tjänstemän och politiker. Det var en väldigt inspirerande dag som Formsmedjan fick äran att närvara på. Palle var moderator för dagen och Hanna presenterade broschyren.

Här kan du ladda ner broschyren: "Vågar du möta dina fördomar?"