Just nu


17 november 2013, av Formsmedjan

Lansering av tidsystemet NATS

Nu lanserar Nordström Assistans sitt nyutvecklade tidsystem - NATS. Införandet av systemet innebär minskad administration för företaget samtidigt som felen minimeras, korrekt inrapportering till Försäkringskassan och kommunen samt rätt löner till de anställda. För de anställda blir tidrapporteringen dessutom förenklad genom rapportering via internet, digital signering av tidrapporter och hämtande av anställningsbevis med mera.

Bakom systemutvecklingen av NATS står Formsmedjan. Systemet har lanserats klart för användning men kontinuerlig utveckling med integrationer av nya funktioner kommer att fortlöpa.