Just nu


1 juli 2016, av Formsmedjan

GREEN NORTH beviljas projektstöd.

Tillväxtverket har beviljat miljöteknikprojektet GREEN NORTH stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden för en treårsperiod. Projektet på totalt 23 miljoner kronor drivs i samverkan mellan Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, MTC - Miljötekniskt center och Formsmedjan strategisk kommunikation.

Syftet med projektet är att göra miljöteknikbranschen i Norra Norrland starkare och effektivare, genom att skapa en innovations- och resursplattform där forskning, samhälle och entreprenörer driver utvecklingen gemensamt.

- Det känns fantastiskt att få sjösätta detta projekt. Förarbetet, intresset och engagemanget från näringslivet och de deltagande kommunerna har varit starkt. Från universitetets sida ser vi stora möjligheter att genom nya arbetssätt kunna öka kopplingen mellan forskning, företag och samhälle som ger synergieffekter för alla medverkande parter, säger Mats Tysklind, projektledare och Professor i miljökemi vid Umeå universitet.

GREEN NORTH som innovations- och resursplattform förväntas utvecklas till ett starkt varumärke i regionen, nationellt och internationellt. Förståelse och engagemang för projektet ska skapas där man vill ut till nya målgrupper. Kommunikationen ska också användas som medel för att profilera regionen som en motor inom utveckling av innovativ miljöteknik lokalt, nationellt och internationellt.

- För att få ut full potential av GREEN NORTH krävs det en utvecklad kommunikation. Då först kan företag, akademi och samhälle på allvar få ut vinsterna av de resultat som skapas i processen, säger Palle Andersson, vd Formsmedjan.

Läs pressreleasen i sin helhet.

pdf Ladda ner fil  110.pdf  448,6 KB